#

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği ya da Çevre Danışmanlığı sektörleri ile karıştırılabilmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın diğer benzer sektörlerden farkı; Tehlikeli Madde ile faaliyeti olan firmaların tehlikeli madde ile faaliyetlerinin bütününü, (alıcı, boşaltan, yükleyen, gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı, tank-tank konteyner işletmecisi) araçların yeterliliğini, varsa alınması gereken izinler ile benzeri birçok işlemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda yürütme yetkisi ve bilincine sahip TMGD danışmanlık firmaları tarafından yürütülen bir danışmanlık olmasıdır.

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” ve “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları’ nın Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üzeri miktarda tehlikeli maddeyi alan, boşaltan, yükleyen, gönderen, dolduran, taşıyan, tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi faaliyeti gösteren tüm firmalar ya da taşıma kapasitesi 50 ton üzerinde bulunan ve Tehlikeli Madde taşıması gerçekleştiren nakliye/lojistik firmaları, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet almak ya da 2263.06 “TMGD” SGK Kodu ile tam zamanlı olarak bünyesindeTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek zorunludur.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerle iştigal eden firmalarda ise madde miktarı sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunludur. 50 ton miktar sınırını aşmadıkları durumda faaliyeti yapılan Atık ya da Tehlikeli Maddelerden Tasıma Kategorisi sıfır (0) olan maddeler var ise yine miktar sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 taşıma kategorisi 0 (sıfır) maddeler ile iştigal eden şirketler dışında 50 (elli) ton sınırını aşmayan firmalar ise yine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları tarafından denetlenerek her yılın ilk 2 ayı içinde 1 yıl geçerli olacak “MUAFİYET” çalışması yaptırmalı ve bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurarak muafiyet belgesi almak zorundadırlar.

Firmamız bu zorunluluk kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili kuruluşu olarak sizlere bu hizmeti vermektedir.


Genel Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi

Bu eğitime başta tehlikeli madde muhattapları olmak üzere bilinçlenmek isteyen tüm personel katılabilir. ADR Tarihçesi, Türkiyenin ADR geçmişi, tüm mevzuatlar ve taraflar, tarafların sorumlulukları, tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli madde ambalajları, üretim standartları ve etiketlenme sistemleri, ambalajlama ve tanker doldurma-boşaltma prosedürleri, sızma-dökülme anında uygulanacak adımlar, tehlikeli madde taşıyan araçların uygunlukları ve gerekli evrakların tanımlanması gibi genel bilgiler aktarılarak bilinç oluşumu sağlanmaktadır.


Göreve Özgü, Emniyet ve Kimyasal Eğitimi

Bu eğitime aktif olarak tehlikeli maddelerin satın alınması, boşaltılması, yüklenmesi – sevkiyatı, paketlenmesi, doldurulması ve depolanması gibi işlem adımlarında rol alan ve firmaya tehlikeli madde girişinde ilk kontrolü gerçekleştirecek olan güvenlik personellerinin katılması gerekmektedir.

Kimyasal maddelerin tanımlanması, tehlikeli kimyasallar hakkında yönetmeliklerin önemli noktaları, tehlikeli maddelerin şahıslar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler ve bu durumlarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri, Kimyasal depolama kuralları, Tehlikeli atıkların tanımı, depolanması ve bertarafı hakkında bilgilendirme ve kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi aktarılarak bilinç oluşumu sağlanmakta, hem personel hem firma sağlığı güvence altına alınmaktadır.


Dokümantasyon Çalışmaları

İşletmelerin iştirak ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, paketlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gerekli olan kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol listelerini hazırlayarak sistem klasörü oluşumu sağlıyor, mevzuat uyarınca mecburi kılınan senelik faaliyet raporlarını hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.


Saha Denetimleri ve Tatbikatlar

Tehlikeli maddeler ile iştirak edilen işletmelerde rutin saha ziyaretleri dışında resimli saha raporlamaları ve denetimlere hazırlıkları, tehlikeli madde dökülme tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, süreçleri aktif olarak takip ediyoruz.


Mevzuat ve Bakanlık Belgelerinin Süreç Takipleri

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal ve ülkelerarası mevzuatta yapılan değişiklik ve güncellemeleri takip ediyor, her iki senede bir güncellenen ADR ve düzenli periyodlarla güncellenen ulusal mevzuatın işletmeyi ilgilendiren başlıklarına yönelik rehberlik ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından firmaya alınmış tüm belgelerin sürelerini takip ediyor, süre hatırlatması ile yaşanabilecek aksamaların önüne geçiyoruz.


Etiket, Levha, Turuncu Plaka Temini

Talep doğrultusunda ADR ve ulusal mevzuat uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması mecburi olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile araçlar için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedariki gerçekleştiriyoruz.