#

Elektrik Ölçüm ve Kontrol Hizmetleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; işletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatı uygunluk kontrollerinin asgari olarak yılda bir kez yapılması gerekmektedir.

İsg İzmir OSGB olarak anlaşmalı olduğumuz A Tipi yetkilendirilmiş kuruluş tarafından işletmenizin elektrik tesisatını, topraklama tesisatını, enerji hatlarını, kaçak akım rölelerini, elektrik pano ve bağlantılarını, pano uyarıcı işaretlerini, pano izole halı durumlarını, katodik koruma ölçümlerini kontrol ediyoruz.

Yapılan tüm bu ölçüm ve kontrollerde hassas ve kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları kullanılmaktadır.


Elektrik Tesisatı Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti.

 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti).

 • Gerilim düşümü ölçümleri.

 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü.

 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri.

 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü.

 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü.

 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü.

 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü.

 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü.

 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü.

 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü.

 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü.

 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü.

 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri.

 • Çevrim empedansı ölçümleri.

 • İzolasyon direnci ölçümleri.

 • Termal kamera ile sıcaklık kontrolü.