#

Neden OSGB?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen, kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerdir.Çıkan yönetmelikle;

  • İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik  birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi  bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,

  • İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan  işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.


İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden alamazlar.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri,

  • İşçilerin sağlık gözetimi,

  • Çalışma ortamının gözetimi,

  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,

  • İlkyardım ve acil müdahale,

  • Kayıt ve istatistik vb. görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.