#

Mobil Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmeti

4857 sayılı iş kanunu madde 86 ve 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ne göre sağlık raporlarının alınması zorunludur.

Madde 5-Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.


İşbirliği yaptığımız firmalarımız aracılığıyla Mobil Sağlık Hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.


 • 01. Sağlık testlerinin yapılması gerçekten gerekli mi?

  Evet gerekli. İlgili yönetmelik ve tüzükler çalışanların her türlü sağlık probleminden işvereni sorumlu tutmuştur. Ayrıca mevcut tüzükte belirli risklerde çalışanlar için yasal zorunluluklar doğrultusunda yapılması gereken tetkikler ve hangi periyotlarda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 • 02. Bu testler iş yerinde yapılabilir mi?

  Evet. Bütün bu testler, bu işler için özel dizayn edilmiş ilgili merciler tarafından ruhsatlandırılmış araçlarımız, poliklinik ve görüntüleme merkezimiz tarafından yerine getirilmektedir.

 • 03. Sağlık taramalarının işveren açısından maliyeti nedir?

  Kesinlikle piyasa şartlarına göre ve hastane fiyatlarına göre çok makul maliyetler çıkmakta ve de tüm bu maliyetler (Gelir Vergisi Kanunu 40. madde 2. bendine göre ) vergiden düşülebilmektedir. Yapilan işlemler hakkında fiyat bilgisi için firmamızı arayabilirsiniz.

 • 04. İşitme testi neden yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir?

  ODİOMETRI (İŞİTME TESTİ) Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
  Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmalıdır. Buson ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra testin aynı şartlar ve de fiyatlarla yapılmalıdır. Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafından yapılmalıdır. Sonuçlar KBB uzmanı tarafından yorumlanmalıdır.

 • 05. Solunum testi neden yapılmalı? Nelere dikkat etmek gerekir?

  Solunum fonksiyon testleri is yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman, kimyasal şartlar karsısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla Akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Solunum fonksiyon testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir. Deneyimli sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Her isçiye yeterli efor sağlanana kadar zaman ayrılmalıdır.

 • 06. Akciğer filmleri neden çekilir? Nelere dikkat etmek gerekir?

  Akciğer filmleri, is yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz , toz, duman, ve kimyasal şartlar karsısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Ulusal ve uluslararası ( ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35×35 ebadında ve teknik uyumu TÜRKIYE ATOM ENERJI KURUMU tarafından belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak (Uygun uzaklık ve Uygun güçte x-ray cihazlarla) olarak çekilmelidir.

 • 07. Kan sayımı neden yapılmalıdır?

  HEMOGRAM (KAN SAYIMI) Kan sayımı kan üretimi üzerine etki ettiği bilinen risk faktörlerinin isçide ne denli etkili olduğunu önceden anlayabilmek, kişinin kan değerlerini değerlendirebilmek için yapılır. Ayrıca bazı kötü huylu kan hastalıklarının erken dönemde tespit edilebilmesi amacı ile de yapılır.Kan sayımı için numuneler en modern tekniklerle usulüne uygun şekilde mobil araçlarımızda konusunda uzman sağlık personelleri tarafından alınmaktadır.Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir.Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.

 • 08. İdrar tetkiki neden yapılmalıdır?

  İDRAR testi özellikle genel sağlık taramalarında rutin olarak ve iş yeri şartlarındaki malzeme, hammadde, ve mamullerle üretimdeki ortam şartlarına marufiyet sonucu böbrek, böbrek kanalları, ve mesanenin etkilenip etkilenmediğinin anlaşılması için yapılmaktadır.Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir.Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.

 • 09. Portör muayenelerinde hangi testler yapılmalıdır?

  PORTÖR MUAYENELERI
  Portör muayeneleri ilgili mevzuatlar gereği aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

  - Akciğer filmi,
  - Boğaz kültürü,
  - Burun kültürü,
  - Gaita kültürü,
  - Gaita mikroskop isi, ve Klinik muayene den oluşan bir grup değerlendirmeden esastır.

  Bütün bu istenen tetkiklerin hepsi işbirliği yaptığımız firmalarımızın mobil araçları ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır.

  Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.Bütün sonuçlar değerlendirilip klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.Is yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda is yeri bilgilendirilmektedir.

#

Laboratuvar Hizmetleri

Birçoğumuz laboratuvar hizmetlerini sadece hastanelerde birtakım rahatsızlıkların tespitinde kullanıldığını düşünürüz. Ancak sıra çalışma koşullarına geldiğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında laboratuvar hizmetleri çok farklı bir anlamda karşımıza çıkıyor. Başta gıda sektörü olmak üzere İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönetmelikleri ve yasaların tarif ettiği işletmenin bulunduğu tehlike sınıfı içerisinde belirlenen kriterlerin uygulandığı laboratuvar hizmetlerini işletmeler almak durumundadırlar. Öncelikle biyokimyasal Kan testleri, Tam idrar tahlili, Portör tahlilleri, Odyometri, Solunum fonksiyon testleri ve Akciğer grafisi gibi bir takım hayati tetkiklerin gerçekleştirildiği laboratuvar hizmetlerimiz elbette ki bunlarla sınırlı değildir.


Laboratuvar Hizmetleri İçerisinde Başka Neler Var?

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm yasal kuruluşlarının talep ettiği kriterler uyarınca; İSG İZMİR OSGB laboratuvar hizmetlerimiz içerisinde Kan analizi, Biyokimyasal analiz, Böbrek fonksiyon testleri, Karaciğer fonksiyon testleri, Tiroid fonksiyon testleri, Serolojik testler, Mikrobiyolojik testler ve Toksikoloji testler bulunmaktadır. Kanuni bakımdan işletmenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinde sağladığı katkılar ile İSG İZMİR OSGB modern çağın gerekliliklerine uygun hizmetlerini profesyonel ölçülerde sunmaktan onur duymaktadır.


İSG İZMİR OSGB Mevzuata Uygun Olarak Laboratuvar Hizmetleri Sunmaktadır

Gerek etik çalışma koşulları anlayışı çerçevesinde, gerekse yasal mevzuata uygun olarak sistematiğini geliştirilen laboratuvar hizmetlerini işletmenin büyüklüğü ne olursa olsun uzman kadrolarımızın titiz çalışması ile karşılandığını belirtmek isteriz. Bilindiği üzere bu tarz hizmetler hassas sağlık konseptine giren ve hataya hiçbir şekilde yer olmayan bir gurupta yer alır. Başta çalışan sağlığı olmak üzere toplumun her kademesini yakından ilgilendiren laboratuvar hizmetlerini sağlayacak profesyonel bir kuruluş arayışı içerisindeyseniz İSG İZMİR OSGB olarak sizlere bu hizmetleri sunmaktan büyük mutluluk duyarız.