#

Danışmanlık ve Uzmanlık

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na mevzuatına bağlı her ay tesis/fabrikada teknik açıdan noksanlıkların belirlenmesi

 • İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi

 • Yönetici eğitimi

 • İş güvenliği uzmanı ve mühendisi eğitimi

 • Risk analizi

 • Ortam ölçümleri

 • İş Hukuku

 • Acil durum planı

 • Yangın planlaması

 • Patlamadan korunma dokumanı

 • Formlar

 • Denetim ve raporlar

 • Yıllık faaliyet raporu

 • Yıllık değerlendirme raporu

 • Kimyasallarla çalışmalar

 • Kimyasala özel risk analizi

 • İş kazası raporlandırma

 • İç yönetmelik

 • Talimatların hazırlanması

 • Kontrol belgeleri

 • İşveren, altişveren, 3.şahıs sözleşmeleri

 • Tesiste sağlık ve güvenlik önlemleri el kitabı